افزایش تعداد کاربران اکانت دیدار در دو حالت تعریف می شود. زمانی که اکانت هنوز اعتبار دارد و نیاز دارید تا انتهای دوره اعتبار خود، یک یا چند کاربر اضافه کنید و یا افزایش تعداد کاربر به همراه تمدید اکانت که در این حالت علاوه بر افزایش تعداد کاربر، دوره اکانت را نیز تمدید می کنید.

افزایش تعداد کاربر بدون تمدید

در صورتی که هنوز اعتبار اکانت شما به پایان نرسیده اما نیاز دارید که تعداد کاربر اکانت خود را افزایش دهید، از صفحه ارتقا و تمدید حالت، افزایش تعداد کاربر بدون تمدید را انتخاب فرمایید.

در این حالت شما می توانید تعداد کاربر مورد نظر خود را انتخاب کنید و مبلغ مابه التفاوت تا پایان زمان اعتبار به صورت اتوماتیک محاسبه می شود و می توانید به صورت آنلاین پرداخت نمایید. بعد از پرداخت می توانید از صفحه کاربران و امنیت کاربران جدید خود را به دیدار دعوت نمایید.

تمدید اکانت به همراه افزایش کاربر

در صورتیکه اعتبار اکانت شما به پایان رسیده و می خواهید به همراه افزایش اعتبار اکانت، تعداد کاربر اکانت خود را نیز افزایش دهید، پس از انتخاب حالت تمدید،ابتدا تعداد کاربر و مدت زمان تمدید خود را مشخص کنید و سپس بر اساس نوع پکیج انتخابی اکانت خود می توانید تمدید خود را انجام دهید.