با استفاده از این ویژگی می توانید محصولات و خدماتی که به مشتریانتان ارائه می دهید را مطابق انواع آن ها گروهبندی کنید 

برای ایجاد گروه مورد نظرتان می توانید از قسمت تنظیمات، بخش محصولات و خدمات، با کلیک روی دایره ی سبز رنگ گروه مربوط را ایجاد کنید.

در کادر باز شده نام گروه محصول  را وارد کنید و در آخر روی ذخیره گروه کلیک کنید.