اگر تعداد محصولات و خدمات شما زیاد است می توانید آن ها را از طریق ایمپورت وارد کنید

برای این کار لازم است که لیست محصولاتتان را در یک فایل اکسل مطابق شکل زیر وارد کنید 

بعد از ایجاد فایل اکسل، مطابق شکل زیر از طریق تنظیمات روی ایمپورت کلیک کنید.

 توجه داشته باشید که گروه محصول شما از قبل باید در بخش محصولات و خدمات ایجاد شده باشد.

بعد از این مرحله مطابق شکل زیر روی شروع ایمپورت کلیک کنید.

در مرحله ی بعد روی گزینه ی  انتخاب فایل اکسل کلیک کنید.

در ادامه می توانید مطابق شکل زیر فایل اکسل خود را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب فایل اکسل صفحه ی زیر را مشاهده می کنید و روی مرحله ی بعد کلیک کنید.

در ادامه مطابق عکس روی متوجه شدم کلیک کنید.

در ادامه مطابق شکل زیر آیتم محصول  را انتخاب کنید.

در ادامه آیتم های سمت چپ را با درگ اند دراپ با آیتم های سمت راست مطابقت می دهید.

برای مثال عنوان محصول در سمت چپ را با موس بگیرید و روی عنوان محصول در سمت راست قرار دهید   تا زمانی که آیتم های سمت چپ با آیتم های سمت راست کاملا مطابقت کنند.

بعد از مطابقت آیتم ها ی چپ و راست ممکن است علامت مداد قرمز , مطابق عکس زیر  نمایش داده شود که نشان دهنده وجود یک خطاست که برای رفع این خطا لازم است روی آیتم مداد بزنید و خطای مورد نظر را بررسی و رفع کنید.
در این مورد خطای مورد نظر  به این معناست که مقداری برای یک گروه محصول وارد نشده و این مورد را دستی از سمت راست با درگ اند دراپ به سمت چپ انتقال میدهیم. 
در این مورد خطای مورد نظر به این معناست که مقداری برای یک گروه محصول وارد نشده و این مورد را دستی از سمت راست با درگ اند دراپ به سمت چپ انتقال میدهیم. 

در نهایت روی ذخیره کلیک کنید.

بعد از این مرحله از شما پرسیده می شود .

ادغام کن یا به صورت تکراری درج کن.

اگر ادغام کن را انتخاب کنید محصولات شما اگر کد تکراری داشته باشند فقط یک بار وارد می شوند و اگر آن محصول قبلا در گروهبندی شما موجود باشد فقط به روزرسانی می گردد.

بعد از این مرحله روی شروع ایمپورت کلیک کنید تا تمام محصولات به راحتی در گروه تعیین شده قرار بگیرند