برای تمدید اکانت خود می توانید در منو روی" ارتقا یا تمدید"کلیک کنید.

سپس روی تمدید و ارتقا، کلیک و در این صفحه می توانید ابتدا تعداد  کاربرانی که باید از نرم افزار اسفاده کنند را مشخص کنید و همچنین مدت زمان تمدید را مشخص کرده و  حتما متناسب با نیاز کسب و کارتان یکی از پکیج های مشخص شده را انتخاب کنید.

توجه داشته باشید که گزینه مقایسه پکیج ها میتواند به انتخاب درست پکیج خریداری شده به شما کمک کند.