برای استفاده ی بهتر از سی آر ام  دیدار، مرورگر  گوگل کروم (Google Chorme) به شما پیشنهاد می شود .