بعد از فعالسازی پنل پیامک ، به منظور افزایش اعتبار برای ارسال پیامک مطابق شکل زیر از منوی سمت راست وارد قسمت ارتقا/تمدید>خرید اعتبار پیامک بشوید و روی "افزایش اعتبار پیامک" کلیک کنید. در صفحه ای که نمایش داده میشود مبلغ دلخواه اعتبار و درگاه پرداخت خود را تعیین کنید و پرداخت کنید.

در صورت تمام شدن اعتبار، سیستم به شما پیامی  شارژ مجدد خواهد داد.

تعرفه ارسال پیامک از تاریخ 1401/04/07 برای پیامک فارسی 450 ریال و برای پیامک انگلیسی 900 ریال می باشد.