برای شروع استفاده از نرم افزار با ایمپورت اطلاعات بهتر است ابتدا یک فایل اکسل نمونه داشته باشید 

فایل های اکسل پیوست شده در این مقاله برای دو گروه از اطلاعات آماده شده است:

  • ایمپورت اطلاعات مربوط به معاملات 
  • ایمپورت اطلاعات مربوط به اشخاص و شرکت ها ( مشتریان )

در هر فایل ستون هایی که اطلاعات آنها در پرونده  مربوط به شخص ، شرکت یا معامله ثبت می شود با رنگ های مختلف از هم متمایز شده اند. شما میتوانید دیتای خود را بر اساس فایل نمونه تکمیل یا مرتب نمایید و بعد ایمپورت کنید

 توجه داشته باشید برخی ستون ها فیلد های اجباری برای ایمپورت هستند اما سایر ستون ها رو می توانید متناسب با نیاز خود حذف کنید

فایل های نمونه

  1. نمونه فایل اکسل برای ایمپورت شخص و شرکت
  2. نمونه فایل اکسل برای ایمپورت معامله