معاملات در دیدار به سه بخش اصلی تقسیم می شوند معاملات جاری، موفق و ناموفق؛

لیست معاملات بخش بسیار مناسبی برای جستجو و فیلتر کردن تمام معاملات موجود در CRM شما می باشد . برای مشاهده و فیلتر کردن تمام معاملات خود(موفق، ناموفق و جاری) به صورت لیست شده از صفحه کاریز خود روی گزینه لیست کلیک کنید.(تصویر زیر)

 فیلتر معاملات در لیست معامله

با کمک این فیلتر شما می توانید معاملات خود را بر اساس برچسب معاملات ، احتمالات ، شیوه آشنایی و حتی تاریخ ثبت یا تاریخ موفق شدن معامله فیلتر و جستجو کنید.

حتی می توانید معاملات خود را  بر اساس مسئول معامله یا معاملات کاربران مجموعه خودتان فیلتر کنید.

توجه داشته باشید پیش فرض تاریخ موفق شدن و تاریخ ثبت در فیلتر معاملات، ماه جاری می باشد؛ برای تغییر این بازه زمانی روی ماه جاری کلیک کرده و تاریخ مدنظر خود را انتخاب کنید.

فیلتر محصولات در لیست معامله

در قسمت لیست معاملات شما میتوانید براساس گروه بندی محصولات موجود معاملات خود را فیلتر کنید.

 فیلتر کاریز و مرحله کاریز در لیست معامله

شما می توانید با انتخاب گزینه همه کاریز ها و انتخاب کاریز مدنظر خود، معاملات مربوط به یک کاریز و حتی یک مرحله خاصی از کاریز را انتخاب و فیلتر کنید.

 فیلتر معاملات بر اساس نوع معامله در لیست معامله

در قسمت لیست معاملات شما همچنین میتوانید معاملات را بر اساس نوع معامله (موفق، ناموفق، جاری) فیلتر و مشاهده کنید.

  •     مقالات مرتبط دیگر:

در ادامه برای مشاهده مقاله "چرا پرونده سایر همکاران را در حالت لیست معامله نمی توانم ببینم؟" کلیک کنید.