برای اینکه بتوانید پیامک های آماده و از قبل تعریف شده برای مشتریان خود ارسال کنید کافیست از قسمت تنظیمات و از قسمت پیامک ها،  گزینه افزودن پاسخ آماده  جدید را انتخاب و با اضافه کردن عنوان و متن دلخواه پیامک، پیامک آماده خود را ایجاد کنید.

توجه داشته باشید اگر بخواهید نام و نام خانوادگی یا سایر اطلاعات مشتری در پیامک آماده شما  قرار بگیرد ( موقع ارسال پیامک به مشتری از مشخصات پرونده او خوانده شود) ، موقع ایجاد پیامک آماده روی گزینه (#) کلیک کرده و فیلد های مورد نیاز خود را انتخاب کنید. (مانند تصویر زیر)

چگونگی استفاده از پاسخ آماده 

حال برای اینکه بتوانید از این پاسخ های آماده استفاده کنید، هم به صورت تکی و هم به صورت گروهی می توانید ارسال پیامک را انتخاب کرده و  از  قسمت ارسال پیامک گزینه آبی رنگ افزودن پاسخ آماده را انتخاب نمایید. (تصویر زیر)