برای گروه بندی  یا دسته بندی مشتریان خود، ابتدا باید از قسمت تنظیمات نرم افزار ،بخش اشخاص و شرکت ها، گروه بندی های مورد نظر خود را ایجاد کنید. (تصویر زیر)

بعد از ایجاد گروه بندی های مدنظر خود، می توانید از آن ها در فرم افزودن سریع معامله و افزودن شخص استفاده کنید.

استفاده از گروه بندی در فرم افزودن شخص

استفاده از گروه بندی در فرم افزودن سریع معامله 

نحوه گروه بندی اشخاص از قبل ثبت شده در دیدار  

اگر بخواهید اشخاصی را که قبلا ثبت کرده اید را گروه بندی کنید، کافیست تا از لیست اشخاص و شرکت ها، شخص یا اشخاص مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس از منو باز شو آن ها را در گروه و یا گروه های مدنظر خود قرار دهید.

نحوه فیلتر کردن با گروه بندی مدنظر 

از قسمت منو وارد قسمت اشخاص و شرکت ها شوید، از قسمت راست می توانید گروه بندی خود را انتخاب و اشخاص مدنظر را فیلتر و پیدا کنید.