برای فیلتر کردن معاملات کاریز از صفحه معاملات ، بالا سمت چپ گزینه سه خط را انتخاب کنید.

در این قسمت می توانید معاملات خود را بر اساس  فیلتر زمانی امروز و تاریخ گذشته ، مسئول معامله ،نوع معامله(موفق، ناموفق، جاری) و برچسب معامله جستجو و فیلتر کرد.