اگر بخواهید یک فعالیتی را به همکار خود محول کنید و نتیجه کار  محول شده خود را از او دریافت کنید ، می توانید با انتخاب گزینه افزودن فعالیت جدید، نوع کاری که همکارتان باید انجام دهد را انتخاب کرده و ساعت و تاریخ انجام فعالیت را انتخاب کرده و سپس از قسمت مسئول انجام فعالیت نام همکار خود را انتخاب کنید و ذخیره نمایید. (تصویر زیر)

توجه داشته باشید که بعد از ارجاع فعالیت ،  همکار شما یک اعلان (نوتیفیکیشن) دریافت کرده با این عنوان که "شما یک فعالیت به او محول کردید" و بعد از باز کردن اعلان میتواند فعالیت ر ا مشاهده و نتیجه فعالیت خود را ثبت نماید.  بعد از ثبت نتیجه فعالیت، مجددا شما نتیجه ی فعالیت همکارتان را به صورت یک اعلان "نوتیفیکیشن" دریافت خواهید کرد.