اگر بخواهید میزان ورودی های ثبت شده خود را در بازه زمانی مختلف بررسی کنید و میزان موفقیت و عدم موفقیت معاملات خود و دیگر کاربران را بررسی کنید از منو بخش تحلیل نرم افزار ، گزارشات را انتخاب کرده در این صفحه از بخش تحلیل معاملات گزینه معاملات ورودی را کلیک نمایید.

معاملات ورودی بر محور زمان 

در این قسمت می توانید تعداد معاملات ورودی(فرصت های فروش) خود را (چه موفق چه ناموفق و چه جاری) در بازه زمانی تعیین شده مشاهده کنید. (این بازه زمانی را می توانید به صورت روزانه,ماهانه، هفتگی و حتی سالانه فیلتر کنید)

توجه داشته باشید  که با کلیک بر روی نمودار مدنظر، می توانید لیست معاملات مربوط به آن بخش را مشاهده کنید.

معاملات ورودی بر محور کاربران 

در این قسمت می توانید میزان معاملات ثبت شده هر کاربر در کاریز را مشاهده و حتی میزان موفق و ناموفق شدن معاملات هر کاربر را با یک نگاه بررسی کنید.

معاملات ورودی بر محور محصول

در این قسمت می توانید میزان معاملات ثبت شده برای محصولات مختلف خود را مشاهده کنید و بر اساس گروه محصولات خود، میزان معاملات ثبت شده از تک تک محصولات خود را ببینید.

معاملات ورودی بر محور محصول در زمان 

در این قسمت میزان معاملات ثبت شده خود را بر اساس محصولات ثبت شده و در بازه های زمانی مختلف می توانید بررسی کنید . این قسمت برای بررسی محصولات یا خدماتی که به صورت فصلی یا در بعضی از ماه های سال فروش دارند مناسب است.