تنظیمات و شخصی سازی فاکتورها

اگر بخواهید پیش فاکتور ها و فاکتورهایی که مشتریان خود ارائه می دهید را متناسب با نیاز کسب و کار خود شخصی سازی کنید، از منو وارد قسمت تنظیمات نرم افزار شده و سپس گزینه تنظیمات پایه و در صفحه ای که باز می شود،  گزینه " تنظیمات مالی و چاپ فاکتور  " را انتخاب کنید .

در این صفحه از قسمت تنظیمات ظاهری چاپ فاکتور می توانید نوع خروجی فاکتور خود را شخصی سازی کنید. 

می توانید قالب فاکتور خود را به صورت بوردری (خط کشی شده) و یا ساده تنظیم کنید و همچنین نوع نمایش فاکتور خود را هنگام چاپ به صورت عموی یا افقی تعیین کنید.

در این بخش می توانید مهر و لوگو شرکت خود را از این قسمت بارگزاری کرده و مشخص کنید که به صورت پیش فرض ، مهر  و امضا در صورت حساب، فاکتور یا پیش فاکتور قرار گیرد یا خیر.

همچنین در صورت نیاز تصویر پس زمینه (مانند تصویر لوگو محو شده شرکت ) خود را بارگزاری کرده  و اگر نیاز دارید اندازه و ابعاد فاکتور خود را تغییر دهید از قسمت فاصله فاکتور می توانید اندازه  آن را به صورت پیکسل تغییر دهید.

در قسمت تنظیمات نمایش ستون های چاپ فاکتور  می توانید ستون هایی که در هنگام چاپ فاکتور یا پیش فاکتور برای شماقابل نمایش باشد را شخصی سازی کنید.

به طور مثال اگر بخواهید ستون مالیات برای مشتری شما نمایش داده نشود، تیک گزینه "نمایش در ستون مالیات" را بردارید.

اگر در صورتحساب های خود به صورت کلی از مالیات 9 درصد استفاده ای نمی کنید می توانید آن را در این بخش 0 کنید.

در بخش تنظیمات مالی نیز می توانید شماره شروع فاکتور و پیش فاکتور و فرمت شماره و شرایط و توضیحات پیش فاکتور و یا فاکتورهای خود را تنظیم کنید.

بعد از اعمال تنظیمات بالا حتما روی گزینه ذخیره بالا سمت چپ کلیک کنید.

صدور فاکتور و پیش فاکتور

برای استفاده از تنظیمات انجام شده، پرونده معامله مدنظر خود را باز کرده و روی گزینه مشاهده صورت حساب کلیک کنید .

در  صفحه ای که باز می شود بعد  از اطمینان از وارد کردن محصولات خود می توانید روی گزینه ایجاد پیش فاکتور کلیک کرده و مشخصات پیش فاکتور را در صورت نیاز ویرایش کنید.

اگر بخواهید پیش فاکتور خود را چاپ کنید یا فایل PDF آن را دانلود کنید روی گزینه چاپ و ارسال کلیک کنید و اگر بخواهید آن را مستقیم به فاکتور تبدیل کنید، روی گزینه تبدیل به فاکتور کلیک کنید.

بعد از انتخاب گزینه چاپ و ارسال، پیش فاکتور شما آماده چاپ و ارسال برای مشتری می باشد.