برای اینکه بتوانید کارهای انجام شده خود را در زمان های مختلف به صورت یک لیست مشاهده  کنید کافیست از منو وارد قسمت فعالیت ها شده و  از بالا سمت چپ فیلتر فعالیت را انتخاب کنید و گزینه "انجام شده" را انتخاب نمایید.

در این صورت می توانید فعالیت های انجام شده  خود را با فیلتر زمانی مدنظر خود مشاهده کنید.