اگر بخواهید اطلاعات شخصی  فردی که برای آن پرونده معامله ایجاد کرده اید را تغییر دهید، کافی است از داخل پرونده معامله گزینه ویرایش کنار علامت صورتک را انتخاب کرده و اطلاعات تماس شخص را ویرایش کنید.

اگر بخواهید اطلاعات بیشتری از شخص را ویرایش کنید(مانند نام شخص و یا کدملی شخص) کافی است روی صورتک کلیک کنید و از داخل پرونده شخص اطلاعات شخص مربوطه را ویرایش نمایید.