اگر بخواهید یک پیامک آماده در روز تولد مشتری به صورت خودکار برای او ارسال شود،کافیست وارد پرونده شخصی مشتری شوید و سپس با انتخاب گزینه ویرایش، تاریخ تولد او را انتخاب کنید و سپس یک پیام آماده از لیست پیامک های آماده ای که ساخته اید انتخاب و ذخیره کنید.

برای اینکه بتوانید پیام آماده ایجاد کنید مقاله (آیا می توانم یک متن آماده برای پیامک آماده کنم؟) را مطالعه کنید.