پایگاه دانش سی آر ام دیدار | سازمان دهی و دسترسی به داده ها در دیدار

سازمان دهی و دسترسی به داده ها در دیدار

سازماندهی و شخصی سازی معاملات ، اشخاص و فعالیت های شما/ نمایش ویدیو این بخش در didarschool.ir

افزودن شخص و شرکت در دیدار

در این مقاله با امکان اضافه کردن شخص و شرکت در دیدار آشنا خواهیم شد.

تغییر یا قطع اتصال شخص و شرکت مرتبط در پرونده معامله و کارت

در این مقاله درباره به روز رسانی جدید دیدار از امکان ویرایش و یا حذف شخص مرتبط به معامله صحبت خواهیم کرد.

ویرایش پرونده معامله

در این مقاله با امکان ویرایش کردن یک پرونده معامله و تغییرات آن صحبت خواهیم کرد.

چرا با اینکه نتیجه یک فعالیت را نوشتم ولی همچنان علامت کنار آن معامله در کاریز قرمز است؟

دلایل مشاهده علامت قرمز در پرونده معامله

بازیابی اشخاص حذف شده

در این مقاله با چگونگی بازیابی اشخاص حذف شده آشنا می شویم.

منشن کردن کاربران در فعالیت و یادداشت

در این مقاله درباره ویژگی منشن کردن (در جریان قرار دادن همکاران برای درج نظرات) صحبت خواهیم کرد.

دیداریاب: هر آنچه نیاز دارید را جستجو کنید

دیداریاب یکی از ویژگی های مهم دیدار است. دیداریاب این امکان را برای شما فراهم می کند که دسترسی سریعی به معاملات، اشخاص و شرکت ها، کارت و فایل های پیوست شده در نتایج فعالیت ها داشته باشید.

جستجوی اشخاص و شرکت ها از طریق کد در دیداریاب

در این مقاله با نحوه پیدا کردن پرونده ها از طریق کد دستی و اتوماتیک آن ها در دیداریاب آشنا خواهیم شد.

برچسب معامله

بر اساس نوع معاملات و معیار های دیگر سازمانی برای معاملات خود برچسب ,تعریف و اعمال کنید.

چگونه یک معامله را به یک کاریز دیگر منتقل کنم؟

در این مقاله درباره انتقال معامله از یک کاریز به کاریز دیگر صحبت خواهیم کرد.

فیلتر معاملات بر اساس نوع معامله : موفق / ناموفق/ جاری یا حذف شده

در این مقاله درباره چگونگی فیلتر کردن معاملات بر اساس نوع معامله (موفق، ناموفق، جاری) اشاره خواهد شد

چگونه می توانم یک معامله را از کاریز حذف کنم؟

در این مقاله درباره حذف معامله و یا حذف فرصت از روی کاریز صحبت خواهیم.

فیلد های اضافه مهم و نمایش در سمت راست پرونده

در این قسمت به اینکه فیلد های اضافی ایجاد شده را کجا و چطور در پرونده مشاهده کنیم میپردازیم .

چگونه میتوانم مسئول یک پرونده را تغییر دهم و به کاربر دیگری منتقل کنم ؟

برای انتقال یک پرونده مشتری به همکار دیگر میتوانید از راهنما زیر استفاده کنید.

چگونه اطلاعات شخص یک معامله را تغییر دهم؟

در این مقاله درباره تغییر و ویرایش اطلاعات شخص یک معامله صحبت خواهیم کرد.

"احتمال موفق شدن معامله" چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟

چند درصد احتمال می دهید که یک پرونده معامله موفق شود.

چگونه تاریخ ایجاد یک معامله را تغییر دهم؟

در این مقاله درباره تغییر تاریخ ایجاد یک سرنخ یا یک مشتری بر روی کاریز صحبت خواهیم کرد.

چگونه تاریخ موفق شدن معامله را تغییر دهم؟

در این مقاله درباره تغییر تاریخ بسته شدن و یا موفق شدن یک معامله صحبت خواهیم کرد.

نمایش معامله ها به صورت لیست

در این مقاله درمورد بخش های مختلف و فیلتر کردن معاملات در لیست معامله صحبت خواهیم کرد.

چگونه معاملاتی که یک محصول خاص را دارند را ببینم؟

در این مقاله درباره فیلتر کردن معاملات با یک محصول خاص صحبت خواهیم کرد.

حذف گروهی پرونده ها از طریق لیست معامله

در این مقاله درباره حذف معاملات به صورت گروهی صحبت خواهیم کرد.

چگونه میتوانم مبلغ معامله های یک مرحله از کاریز یا معاملات کل کاریز را ببینم؟

شما در این مرحله میتوانید مبالغ معامله یک مرحله از کاریز یا کل کاریز مورد نظر خود را ببینید

چگونه دستور خروجی گرفتن از معاملات را به صورت گروهی صادر کنم؟

در این مقاله درباره نحوه اکسپورت یا خروجی گرفتن از معاملات در قسمت لیست معاملات، صحبت خواهیم کرد.

فعالیت ها

شما میتوانید تمام فعالیت های خود با مشتریان را با جزئیات در دیدار ثبت کنید.

لیست فعالیت ها و نمایش فعالیت ها به صورت تقویم

در این مقاله درباره لیست کارها و فعالیت هایی که در روزهای مختلف برنامه ریزی کرده ایم صحبت خواهیم کرد.

نمایش فعالیت ها در تقویم

در این مقاله درباره لیست فعالیت ها به صورت تقویم و کاربرد آن صحبت خواهیم کرد.

چگونه از صفحه فعالیت ها , فعالیت های خود را فیلتر کنم؟

شما میتوانید در دیدار با انتخاب فیلتر فعالیت ها ,فقط فعالیت های مربوط به خود را ببینید.

منطق دیدار در مورد "فعالیت انجام شده"

آیا دیدار بین فعالیت انجام شده با تاخیر و فعالیتی که درست در زمان برنامه ریزی شده انجام می شود تفاوت قائل می شود؟

چگونه می توانم فعالیت های انجام شده را مشاهده کنم؟

در این مقاله درباره لیست کارهای انجام شده در دیدار صحبت خواهیم کرد.

چگونه آخرین فعالیت یک کاربر را مشاهده کنم؟

برای مشاهده آخرین فعالیت های انجام شده کاربران خود کافیست از یادداشت ها و انتخاب فیلتر های مناسب به نتایج مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

ارجاع فعالیت

در این مقاله درباره محول کردن فعالیت به همکار صحبت خواهیم کرد.

ارجاع فعالیت

در این مقاله درباره محول کردن فعالیت یا سپردن یک فعالیت به همکار صحبت خواهیم کردم .

فعالیت های تکرار شونده در دیدار

در این مقاله درباره برنامه ریزی فعالیت هایی که چند بار در بازه زمانی مشخص باید فعال شوند صحبت خواهیم کرد.

یادآور فعالیت

شما می توانید برای فعالیت های خود یادآور تعریف کنید تا زمان رسیدن انجام فعالیت ،دیدار به شما انجام آن کار را یادآوری کند .

چگونه فعالیت هایی که به سایر کاربران ارجاع داده ام را ببینم؟

در این مقاله درباره لیست فعالیت های محول شده به کاربران دیگر صحبت خواهیم کرد

چگونه می توانم یک فعالیت را به اشخاص مختلف اختصاص بدم؟

در این مقاله با نحوه برنامه ریزی یک فعالیت روی پرونده چند شخص مختلف آشنا خواهید شد

رقم قرمز رنگ روی فعالیت ها به چه معنی است؟

در این مقاله درباره تعداد فعالیت هایی که روزانه باید انجام دهید صحبت خواهیم کرد.

چرا نمیتوانم روی عنوان بعضی از فعالیت ها کلیک میکنم تا نتیجه را ثبت کنم؟

هر شخصی در دیدار فقط میتواند فعالیت هایی که به نام او ثبت شده است را انجام دهد.

کاریز کارت و کاربرد آن

در این مقاله درباره کاریز کارت ها و نحوه استفاده از آن صحبت خواهیم کرد.

ایجاد کارت

در این مقاله درباره ایجاد کارت در کاریز های مختلف کارت صحبت خواهیم کرد.

حذف و ویرایش کارت ها

در این مقاله با چگونگی حذف و تغییرات روی پرونده کارت ها آشنا خواهیم شد.

پاسخ خود را دریافت نکردید؟

با همکاران دیدار چت کنید