پایگاه دانش سی آر ام دیدار | گزارشات

گزارشات

با گزارشات متنوع دیدار از نقاط ضعف و قوت شرکت خود مطلع شوید/ نمایش ویدیو این بخش در didarschool.ir

هدف گذاری یا Target در دیدار

در این مقاله با ویژگی هدف گذاری دیدار بیشتر آشنا خواهیم شد.

نگاهی کاربردی به داشبورد گزارشات

در این مقاله با بخش گزارشات دیدار آشنا خواهیم شد.

نشانگر

با نشانگر دیدار می توانید خلاصه ای از عملکرد کسب و کار خود را در یک صفحه به صورت خلاصه مشاهده کنید

داشبورد گزارشات: معاملات ورودی

در این مقاله درباره گزارش گیری بر مبنای معاملات یا ورودی های ثبت شده روی کاریز فروش صحبت خواهیم کرد.

داشبورد گزارشات: نرخ تبدیل

در این مقاله درباره محاسبه نرخ تبدیل و کاربرد آن صحبت خواهیم کرد.

داشبورد گزارشات: سرعت تبدیل

در این مقاله درباره مدت زمان تعیین تکلیف شدن معاملات صحبت خواهیم کرد.

داشبورد گزارشات: گزارش کلی فروش

در این مقاله با میزان معاملات موفق شده بر مبنای عدد و مبلغ فروش آشنا خواهیم شد.

داشبورد گزارشات: دلایل عدم موفقیت فروش

در این مقاله درمورد بیشترین دلایلی که فروش اتفاق نمیوفتد و تحلیل این دلایل صحبت خواهیم کرد.

داشبورد گزارشات:شیوه آشنایی

در این مقاله درباره تحلیل میزان ورودی ها از هر کانال تبلیغاتی صحبت خواهیم کرد.

تحلیل فعالیت ها در بخش گزارشات دیدار

در این مقاله درباره تحلیل فعالیت های انجام شده کاربران در بازه زمانی مشخص صحبت خواهیم کرد.

داشبورد گزارشات: گزارش کارت های بسته شده

شما میتوانید در داشبورد گزارشات اطلاعاتی از کارت های ورودی و بسته شده را بررسی کنید.

داشبورد گزارشات: سرعت بسته شدن کارت ها

در این مقاله با بخش گزارشات کارت های ورودی بیشتر آشنا خواهیم شد.

اکسپورت معامله ها از دیدار

در این مقاله با نحوه خروجی گرفتن از معاملات به صورت فایل اکسل آشنا خواهیم شد.

پاسخ خود را دریافت نکردید؟

با همکاران دیدار چت کنید