پایگاه دانش سی آر ام دیدار | اپلیکیشن موبایل

اپلیکیشن موبایل

با اپلیکیشن اندروید و ios دیدار در هر جایی به اطلاعات خود دسترسی داشته باشید / نمایش ویدیو این بخش در didarschool.ir

صفحه نشانگر در اپلیکیشن موبایل

در این مقاله به بررسی و مشاهده گزارشات دیدار در اپلیکیشن موبایل می پردازیم.

چگونه اپلیکیشن موبایل دیدار را دانلود کنم؟

در این مقاله با نحوه باز کردن اپلیکیشن موبایل دیدار روی تلفن همراه آشنا می شویم.

کدام یک از امکانات دیدار روی اپلیکیشن موبایل در دسترس است؟

در این مقاله به بررسی کامل امکانات موجود در اپلیکیشن موبایل نرم افزار دیدار می پردازیم.

صفحه معاملات در اپلیکیشن دیدار

در این مقاله به بررسی کامل بخش معاملات در اپلیکیشن موبایل دیدار می پردازیم.

افزودن معامله جدید در اپلیکیشن موبایل دیدار

در این مقاله درمورد نحوه ایجاد یک پرونده معامله در اپلیکیشن دیدار صحبت خواهیم کرد.

فیلتر معاملات در اپلیکیشن موبایل

در این مقاله با نحوه فیلتر کردن معاملات بر اساس زمان و مسئول معامله و برچسب ها آشنا می شویم.

چگونه پرونده معامله را در اپلیکیشن موبایل ویرایش کنم؟

در این مقاله درباره ویرایش یک پرونده معامله و افزودن محصول در پرونده معامله صحبت خواهیم کرد.

افزودن فعالیت و ثبت نتیجه فعالیت در پرونده معامله (اپلیکیشن موبایل)

در این مقاله درباره نحوه افزودن یک فعالیت و برنامه ریزی فعالیت صحبت خواهیم کرد.

لیست فعالیت ها و کارهایی که باید انجام شود در نسخه موبایل دیدار

در این مقاله با چگونگی بررسی و مشاهده لیست کارهای روزانه خود در نسخه اپلکیشن موبایل دیدار آشنا خواهیم شد.

صفحه اشخاص و شرکت ها در نسخه موبایل دیدار

در این مقاله درباره لیست اشخاص و شرکت ها در دیدار و فیلتر کردن آن ها صحبت خواهیم کد.

کاریز کارت ها در اپلیکیشن موبایل دیدار

در این مقاله به بررسی کاریز کارت ها و نحوه ایجاد و فیلتر کردن آن خواهیم پرداخت.

اضافه کردن یک فایل به فعالیت در موبایل

در این مقاله درباره نحوه پیوست کردن فایل به فعالیت ها صحبت خواهیم کرد.

فعال و غیرفعال کردن نوتیفیکیشن موبایل

در این مقاله با نحوه فعال و غیر فعال کردن نوتیفیکیشن در نسخه موبایل آشنا خواهید شد.

اضافه کردن فایل صوتی در موبایل

توضیحات خود را در قالب فایل صوتی در دیدار ذخیره کنید

پاسخ خود را دریافت نکردید؟

با همکاران دیدار چت کنید