فیلدهای اضافه ضروری

برخی اطلاعات ممکن است برای شما خیلی مهم باشد و بخواهید حتما در زمان ثبت پرونده شخص/شرکت/معامله/کارت فیلد مورد نظر آن تکمیل شود. فیلد های اضافه ضروری دیدار این امکان رو برای شما فراهم می کند که مشخص کنید پر کردن کدام فیلد در زمان افزودن یا ویرایش پرونده ها الزامی باشد. این به این معنی است که تا زمانی که فیلد مورد نظر تکمیل نشده باشد سیستم اجازه ثبت پرونده را نمی دهد.

چگونه یک فیلد را الزامی کنم؟ #

به منظور الزامی کردن فیلد اضافه ، در قسمت تنظیمات>فیلدها با کلیک روی  ایجاد فیلد جدید در صفحه ای که نمایش داده می شود می توانید گزینه الزامی کردن فیلد را مشاهده کنید. همچنین بعد از ایجاد ، با ویرایش فیلد می توانید این گزینه را تغییر دهید.

برای اطلاع بیشتر در مورد فیلدها به مقاله فیلدهای اضافه مراجعه کنید . 

 

Powered by BetterDocs