گروه بندی اشخاص

برای گروه بندی  یا دسته بندی مشتریان خود، ابتدا باید از قسمت تنظیمات نرم افزار ،بخش اشخاص و شرکت ها، گروه بندی های مورد نظر خود را ایجاد کنید. (تصویر زیر)

توجه داشته باشید که تیک نمایش گروه بندی در فرم  افزودن معامله و شخص را هنگام تعریف گروه بندی بزنید و حتما برای گروه های خود ، زیرگروه تعریف کنید.

بعد از ایجاد گروه بندی های مدنظر خود، می توانید از آن ها در فرم افزودن سریع معامله و افزودن شخص استفاده کنید.

استفاده از گروه بندی در فرم افزودن شخص #

استفاده از گروه بندی در فرم افزودن سریع معامله  #

نحوه گروه بندی اشخاص از قبل ثبت شده در دیدار   #

اگر بخواهید اشخاصی را که قبلا ثبت کرده اید را گروه بندی کنید، کافیست تا از لیست اشخاص و شرکت ها، شخص یا اشخاص مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس از منو باز شو آن ها را در گروه و یا گروه های مدنظر خود قرار دهید.

نحوه فیلتر کردن با گروه بندی مدنظر  #

از قسمت منو وارد قسمت اشخاص و شرکت ها شوید، از قسمت راست صفحه می توانید گروه بندی خود را انتخاب و اشخاص مدنظر را فیلتر و پیدا کنید.

 

Powered by BetterDocs