چگونه میتوانم مسئول یک پرونده را تغییر دهم و به کاربر دیگری منتقل کنم ؟

برای انتقال پرونده مشتری به کاربر دیگر کافیست برروی پرونده مورد نظر کلیک کرده و از سمت راست بالای صفحه برروی آیتم مداد کلیک کنید و مسئول پرونده را به شخص مورد نظر تغییر دهید.

Select an Image

نکات قابل توجه:

برای ویرایش پرونده مشتری باید دسترسی اشخاص و شرکت ها داشته باشید.

Powered by BetterDocs