چگونه می توانم یک مرحله به مراحل کاریز اضافه کنم؟

توجه : این دسترسی برای مدیران سیستم فعال است. 

برای ایجاد تغییرات در مراحل کاریز به دسترسی مدیر سیستم نیاز است. در صورتی که بیش از یک کاریز دارید، کاریز مورد نظر را  از بالای صفحه انتخاب کنید و  سپس با کلیک روی گزینه ویرایش کاریز از بالای صفحه سمت راست، به صفحه تنظیمات کاریز بروید.

در صفحه ویرایش کاریز با کلیک بر روی افزودن مرحله جدید می توانید مرحله جدیدی را به مراحل کاریز خود اضافه کنید.

برای جابجایی مرحله ایجاد شده جدید، می توانید هرستون را به مرحله موردنظر بکشید.  مراحل را جابجا کنید تا کاریز مورد نظرتان را بسازید.

 

Powered by BetterDocs