چگونه می توانم یک معامله را از کاریز حذف کنم؟

هنگامی که شما به اشتباه معامله ای را در کاریز خود ثبت کرده اید و بخواهید آن معامله را از میزکار خود حذف کنید،کافیست یکی از روش های زیر را دنبال کنید.

چگونگی حذف معامله از کاریز معاملات #

ابتدا معامله موردنظر خود را با موس انتخاب و آن را به سمت حذف فرصت بکشانید. (تصویر زیر)

نکته اول: توجه داشته باشید که اگر گزینه حذف برای شما غیرفعال شده باشد، به این معنا می باشد که مدیر اکانت دسترسی حذف پرونده را برای شما بسته است.

چگونگی حذف معامله از داخل پرونده معامله #

ابتدا پرونده معامله مورد نظر را باز کرده و از بالا سمت راست پرونده آن را حذف کنید. (تصویر زیر)

نکته دوم: اگر معامله موفق یا ناموفق شده باشد در این صورت  نیز امکان حذف معامله برای شما غیر فعال می شود پس برای حذف معامله ابتدا معامله موردنظر را تبدیل به جاری کنید و سپس اقدام به حذف آن نمایید.

 

Powered by BetterDocs