چگونه میتوانم مبلغ معامله های یک مرحله از کاریز یا معاملات کل کاریز را ببینم؟

برای دیدن مبالغ معاملات چه برای کل کاریز مورد نظر چه به صورت یک مرحله از کاریز  فقط کافیست , در قسمت کاریز معاملات از نوار بالا ی صفحه برروی ایتم لیست , کلیک کرده و وارد لیست معاملات شوید . 

در نوار بالای صفحه ی لیست معاملات به صورت پیش فرض آیتم همه کاریز ها را میبینید حال با انتخاب کاریز مورد نظر آیتم دیگری هم ایجاد میشود با عنوان مرحله کاریز که با توجه به نیازمندی خود یا تمام مراحل کاریز را انتخاب کرده یا مرحله خاصی از آن کاریز را انتخاب میکنید و مبالغ مورد نظر را بررسی میکنید.

 

Powered by BetterDocs