آیا امکان بازگشت معامله ای که حذف شده وجود دارد؟

برای بازگرداندن معاملات حذف شده می توانید از قسمت لیست معاملات ، از بالا سمت چپ بر روی گزینه فیلتر معاملات کلیک کرده و گزینه معاملات حذف شده را انتخاب کنید و حتی آن ها را بازیابی کنید.

 

Powered by BetterDocs