اضافه کردن کاربر به دیدار

اگر بخواهید سایر همکاران خود را به دیدار اضافه کنید، ابتدا از قسمت تنظیمات نرم افزار وارد بخش کاربران امنیت شده و روی گزینه افزودن کاربر جدید کلیک کنید.

در این قسمت میتوانید مشخصات کاربر مانند نام شماره همراه و ایمیل او را اضافه کرده و ثبت نمایید.

نقش کاربر می تواند به عنوان یک کاربر عادی یا مدیر تعریف شود. توجه داشته باشید که کاربر مدیر دسترسی به تمام اطلاعات خواهد داشت.

پس از ثبت کاربر جدید به ایمیل او یک لینک دعوت نامه ارسال میشود که کاربر پس از پر کردن اطلاعات می تواند به عنوان کاربر جدید از دیدار استفاده کند.

 

Powered by BetterDocs