اضافه کردن یک فایل به فعالیت در موبایل

اگر از نسخه موبایل دیدار استفاده می کنید و می خواهید در توضیحات فعالیت ها و حتی نتیجه فعالیت های خود فایلی را پیوست کنید، کافی است کادر توضیح فعالیت و یا نتیجه فعالیت خود را انتخاب کرده و سپس روی علامت سنجاق کلیک کنید.(تصاویر زیر)

اضافه کردن فایل در توضیحات فعالیت #

هنگامی که فعالیت جدیدی را برنامه ریزی می کنید تا در تاریخ مشخصی انجام دهید، بعد از انتخاب تاریخ و ساعت انجام فعالیت ،کادر طوسی رنگ را انتخاب کرده و سپس با انتخاب گزینه سنجاق، فایل خود را انتخاب کنید.

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن فایل در نتیجه فعالیت #

هنگامی که بخواهید نتیجه یک فعالیت را ثبت کنید در داخل کادر زرد رنگ می توانید با انتخاب گزینه سنجاق، فایل خود را پیوست کنید.

 

 

 

 

 

Powered by BetterDocs