افزودن فعالیت و ثبت نتیجه فعالیت در پرونده معامله (اپلیکیشن موبایل)

ابتدا پرونده معامله مورد نظر خود ر باز کنید و سپس با انتخاب گزینه + پایین سمت راست ، فعالیت جدیدی را ثبت نمایید.

اگر بخواهید فعالیتی را برنامه ریزی کنید، کافی است نوع فعالت خود را انتخاب کرده و سپس ساعت و تاریخ انجام فعالیت را مشخص کنید و سپس ذخیره را انتخاب نمایید.

 

بعد از برنامه ریزی فعالیت، زمانی که آن فعالیت را انجام دادید حتما نتیجه ی آن را با کلیک بر روی عنوان فعالیت ثبت نمایید . (تصویر زیر)

  در قسمت ثبت نتیجه فعالیت می توانید با انتخاب گزینه @ یکی از همکارانتان را منشن کنید یا او را در جریان کاری که انجام داده اید قرار دهید. و با انتخاب گزینه میکروفن می توانید نتجه فعالیت خود را به صورت پیغام صوتی ثبت نمایید و حتی می توانید با انتخاب علامت سنجاق یا پیوست می توانید فایل یا عکس مدنظر خود را به نتیجه فعالیت ضمیمه کنید.  

 

 

 

تمام فعالیت ها ی که برای پرونده معامله برنامه یزی کردید، چه انجام شده و چه برنامه ریزی شده در پایین پرونده معامله قرار گرفته شده است.

 

Powered by BetterDocs