افزودن لوگوی شرکت

برای اضافه کردن لوگوی شرکت می توانید از بخش تنظیمات، تنظیمات پایه را انتخاب کنید و در تب “تنظیمات مالی و چاپ فاکتور “با کلیک روی “choose file” لوگوی مرتبط که با فرمت jpg یا png هست را انتخاب کنیدلوگوی ایجاد شده در بالای پیش فاکتور و فاکتور های ایجاد شده قابل نمایش است.

 

Powered by BetterDocs