افزودن کاربر جدید به دیدار

 انجام این عملیات فقط برای افرادی که دسترسی مدیر دارند امکان پذیر میباشد.

جهت اضافه کردن همکاران خود به اکانت  دیدار شرکت ، ابتدا به قسمت تنظیمات رفته و در بخش کاربران و امنیت گزینه افزودن کاربر جدید را انتخاب کنید. بعد از پر کردن فرم (پر کردن فیلد پیام اختصاصی اجباری نیست)  ، گزینه ارسال دعوتنامه را بزنید . دیدار به ایمیل همکار شما که در فرم ثبت کردید یک لینک دعوت ارسال میکند و کافی است همکار شما دعوتنامه را قبول کرده و یک رمز دلخواه تعیین نماید.

 

Powered by BetterDocs