امکان پیش بینی فروش هر ماه با کمک نرم افزار دیدار

با ویژگی پیش بینی فروش دیدار، شما از این پس میتوانید فروش هر ماه خود را پیش بینی کرده و ببینید به چه میزان از مبلغ پیش بینی شده رسیده اید.

این امکان به شما کمک می کنید که تصمیم های درست تری برای رسیدن به فروش بیشتر بگیرید و  هر ماه به فروشی که پیش بینی کرده اید نزدیک تر شوید .

در ابتدا تنظیمات زیر را برای به دست آوردن پیش بینی فروش انجام دهید.

احتمال موفقیت معامله #

این مفهوم به معنای آن است که چند درصد احتمال می دهید یک معامله (با توجه به مبلغ یا ارزش کل معامله) به موفقیت یا همان فروش قطعی برسد.

تنظیمات احتمال موفقیت معامله در  قسمت ویرایش کاریز #

در صفحه کاریز روی علامت ویرایش کاریز کلیک کنید.

افزودن درصد احتمال موفقیت برای هر مرحله از کاریز #

در صفحه ای که باز  می شود می توانید به صورت کلی برای هر مرحله درصد احتمال موفقیت را تعیین کنید. یعنی برای تمام معاملاتی که در آن مرحله قرار میگیرند به صورت پیش فرض درصد مشخصی برای موفق شدن در نظر گرفته می‌شود.

افزودن درصد احتمال موفقیت برای هر معامله به صورت جداگانه #

با فعال کردن گزینه “احتمال موفقیت معامله” بالای صفحه ویرایش کاریز، به شما این امکان داده می شود که برای هر پرونده معامله به صورت جداگانه درصد احتمال موفقیت را تعیین کنید.

درصورت فعال نبودن این گزینه، امکان ویرایش یا اضافه کردن درصد موفقیت هر معامله به صورت جداگانه ، غیرفعال می باشد.

اضافه کردن درصد موفقیت معامله در هنگام  افزودن معامله جدید #

اگر ویژگی احتمال موفقیت معامله  در قسمت ویرایش کاریز فعال باشد در هنگام ایجاد معامله جدید می توانید درصدی برای موفق شدن معامله خود در نظر بگیرید.

ویرایش درصد موفقیت معامله در داخل پرونده معامله #

امکان ویرایش یا اضافه کردن احتمال  موفق شدن معامله در داخل پرونده معامله نیز وجود دارد.

تاریخ  احتمالی بستن معامله #

تاریخ احتمالی بستن معامله به معنای تاریخی است که شما احتمال میدهید آن معامله در تاریخ تعیین شده موفق خواهد شد.

توجه داشته باشید که تعیین کردن “تاریخ احتمالی” برای معامله برای دریافت پیش بینی فروش ضروری است.

وارد کردن تاریخ احتمالی بستن معامله در هنگام افزودن معامله جدید #

از این پس شما میتوانید هنگام اضافه کردن معامله جدید، تاریخ احتمالی بستن معامله را (بدون انجام تنظیمات پیش فرض)  وارد کنید.

ویرایش تاریخ احتمالی بستن معامله در داخل پرونده معامله #

با انتخاب گزینه تاریخ احتمالی در داخل پرونده معامله میتوانید تاریخ تقریبی که برای بسته شدن معامله در نظر دارید را وارد کنید.(این کار به پیش بینی فروش  شما کمک خواهد کرد.)

 

تب پیش بینی فروش در دیدار #

اگر برای معاملات خود احتمال موفقیت معامله و تاریخ احتمالی بستن معامله را در نظر گرفته باشید در  تب پیش بینی فروش می توانید  نگاهی به پیش بینی فروش ماه های مختلف داشته باشید.

از بالای این صفحه می توانید با انتخاب گزینه های فلشی چپ و راست بازه نمایش پیش بینی فروش خود را تغییر دهید.

همچنین در این قسمت می توانید پیش بینی فروش خود را بر اساس کاریز های مختلف فیلتر و مشاهده کنید.

مبالغ پیش بینی فروش #

همانطور که میبینید پیش بینی فروش هر ماه در هر ستون مشخص است.

در بالای هر ستون 3 مبلغ را به صورت ریال مشاهده خواهید کرد که هر کدام از آن ها به ترتیب شامل موارد زیر است.

  • مبلغ اول:  مبلغ پیش بینی شده شماست (این مبلغ با توجه به درصد احتمال موفقیت معاملات و مبلغ کل هر معامله ای که وارد کرده اید محاسبه میشود.)
  • مبلغ دوم: مبلغ فروش شماست. (یعنی مبلغ معاملاتی که موفق کرده اید و در واقع فروش قطعی شما محسوب می شوند)
  • مبلغ سوم: مجموع دو مبلغ بالا یا پیش بینی مورد انتظار ما است. (به عبارت دیگر یعنی ما با توجه به پیش بینی هایی که داریم و میزان فروشی که تا این لحظه انجام دادیم ، مطلوب است تا آخر ماه به این مبلغ دست پیدا کنیم.)

ترتیب نمایش معاملات در تب پیش بینی فروش #

در هر ستون  ابتدا معاملات جاری به ترتیب نزدیک بودن تاریخ احتمالی بسته شدن آن ها نمایش داده میشود و سپس معاملات موفق به ترتیب نزدیک بودن تاریخ موفق شدن آن ها نمایش داده خواهد شد.

در هر ماه معاملاتی نمایش داده می‌شوند که تاریخ احتمالی بستن معامله یا تاریخ موفق شدن معامله آن‌ها در همان ماه باشد.

 

معاملات بدون تاریخ احتمالی موفق شدن #

اگر برای برخی از معاملات خود تاریخ  احتمالی بسته شدن معامله  ثبت نکرده باشید در پایین صفحه قسمت “معامله باز بدون تاریخ  احتمالی موفقیت” میتوانید آن ها را مشاهده و برای آن ها به صورت گروهی تاریخ احتمالی موفق شدن در نظر بگیرید تا در آمار پیش بینی شما لحاظ شوند.

مشاهده ویدیو راهنمای پیش بینی فرروش

Powered by BetterDocs