تحلیل فعالیت ها در بخش گزارشات دیدار

برای اینکه بتوانید از فعالیت ها و بیشترین کارهای انجام شده ی کارمندان شرکتتان در بازه زمانی مشخصی گزارش دریافت کنید از منو سمت راست نرم افزار دیدار، بخش تحلیل و گزارشات را انتخاب کنید، در صفحه ای که باز می شود بخش تحلیل فعالیت “فعالیت” را انتخاب کنید.

برای دریافت گزارش ابتدا از بالای صفحه سمت راست بازه زمانی مدنظر خود را انتخاب کنید.

فعالیت ها بر محور زمان  #

در این قسمت با توجه به بازه زمانی انتخاب شده، می توانید میزان فعالیت های انجام شده خود و دیگر کاربران سیستم را مشاهده کنید.

با انتخاب فیلتر  ” همه کاربران” از بالای صفحه می توانید گزارش فعالیت یک کاربر خاص را مشاهده کنید و با انتخاب فیلتر  ” ماهانه” می توانید گزارش دریافتی  فعالیت های انجام شده را به صورت روزانه، هفتگی ، ماهانه و حتی سالانه دریافت نمایید.

توجه داشته باشید که بیشترین میزان فعالیت های انجام شده به تفکیک رنگ ها در هر بازه زمانی مشخص شده است.

فعالیت ها بر محور کاربران  #

در این قسمت می توانید فعال ترین کاربران و ومیزان فعالیت های انجام شده هر  کاربر  را  مشاهده کنید.

فعالیت ها بر محور فعالیت #

از این قسمت می توانید بیشترین فعالیت های انجام شده روی نرم افزار  را بررسی کرده و با انتخاب فیلتر  همه کاربران میزان فعالیت هر کاربر را به صورت جداگانه مشاهده کنید.

فعالیت ها بر اساس ساعت کاری #

در این قسمت می توانید میزان فعالیت های انجام شده در ساعت های کاری مختلف را با هم مقایسه نمایید به طور مثال می توانید  با یک نگاه بررسی کنید که میزان تماس ورودی و جلسات  شما در چه بازه های زمانی بیشتر اتفاق می افتد. و شلوغ ترین تایم کاری خود را از این قسمت میتوانید مشاهده کنید.

 

Powered by BetterDocs