تنظیمات مربوط به فاکتور

 انجام این عملیات فقط برای افرادی که دسترسی مدیر دارند امکان پذیر میباشد.

جهت انجام تنظیمات مربوط به فاکتورهایی که برای مشتریان خود صادر می کنید ، ابتدا به بخش تنظیمات رفته و گزینه تنظیمات پایه را انتخاب کنید سپس در بخش فاکتور میتوانید تنظیمات مربوطه را تعریف نمایید. در پایان روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

مواردی که در این قسمت ثبت می کنید روی فاکتورهایی که از این به بعد صادر خواهید کرد اعمال خواهد شد.

 

Powered by BetterDocs