ساخت تیم به شما کمک می کند تا عملکرد یک تیم خاص شرکت خود را به صورت گروهی مشاهده کنید و همچنین از بخش گزارشات دیدار ، از هر تیم به صورت جداگانه گزارش کار دریافت  کنید.

نحوه ساخت تیم #

برای ساخت یک تیم کافیست از قسمت تنظیمات نرم افزار و بخش کاربران و امنیت گزینه تیم را انتخاب کرده و تیم جدید خود را بسازید و سپس اعضای آن تیم را مشخص کنید.

نحوه استفاده از تیم ها در فیلترها #

بعد از ایجاد تیم های مورد نظر خود، حال شما می توانید از فیلتر کاریز بالا سمت چپ، معاملات یک تیم خاص را مشاهده کنید.

نحوه استفاده از تیم ها در گزارشات  #

در بخش گزارشات نیز می توانید بر اساس تیم مورد نظر خود گزارش دریافت کنید.

 

Powered by BetterDocs