داشبورد گزارشات: دلایل عدم موفقیت فروش

 برای اینکه بتوانیم بیشترین دلایلی که ورودی ها و مشتریان خود را از دست می دهیم  را متوجه شویم  و نقاط ضعفمان در فروش را برطرف کنیم ، بخش گزارشات” دلایل عدم موفقیت فروش دیدار ” بستر مناسبی برای گزارش گیری این موارد است.

بخش اول: گزارش دلایل عدم موفقیت فروش بر محور زمان #

در این بخش می توانید بر محور زمان تعیین شده خود، بیشترین دلایل عدم موفقیت فروش را به صورت روزانه، ماهانه و حتی هفتگی مشاهده کنید. این تحلیل به شما کمک می کند که متوجه شوید در بازه های زمانی مختلف چه دلایلی بیشتر اتفاق می افتد که معاملات شما از دست میروند.

بخش دوم: گزارش دلایل عدم موفقیت فروش بر محور دلایل #

در این بخش بیشترین دلایل شکستی که برای شما اتفاق افتاده است را مشاهده می کنید. و می توانید با توجه با این دلایل راهکاری برای حل آن پیدا کنید.

بخش سوم: گزارش دلایل عدم موفقیت فروش بر محور کاربران #

در این قسمت می توانید بیشترین دلایل عدم موفقیت را برای هر کاربر مقایسه کنید و نقاط ضعف هر کاربر را با یک دیگر مقایسه کنید.

بخش چهارم: گزارش دلایل عدم موفقیت فروش بر محور مراحل کاریز #

از این قسمت می توانید تحلیل کنید که در هر مرحله از کاریز خود،به چه علتی معامله ای را از دست داده اید و با توجه به مراحل فروش خود، ریزش معاملات خود را در هر مرحله مقایسه کنید. 

به طور مثال توجه داشته باشید که  در تصویر زیر، بیشترین دلایل عدم موفقیت ر مرحله اول کاریز اتفاق افتاده است و می توان این دلایل پیش آمده را با هم مقایسه کرد.

بخش پنجم: گزارش دلایل عدم موفقیت فروش بر محور محصول #

در این قسمت می توانید دلایل ناموفق شدن فروشتان را بر اساس نوع خدمات یا محصولاتی که ارائه می کنید با هم مقایسه کنید. و ببینید بیشترین محصولی که روی آن ها خریدی انجام نمی شود کدام ها هستند.

به طور مثال در گروه خدمات بیمه معلم و بخش بیمه آتش سوزی، تعدادی معامله بخاطر قیمت بالای این خدمات از دست رفته است.

توجه داشته باشید که دلایل شکست بخش  “تحلیل معاملات ” بر اساس تاریخ ثبت معامله و دلایل شکست بخش  “تحلیل فروش” بر اساس تاریخ ناموفق شدن معامله به شما گزارش میدهد.

تفاوت دلایل شکست معاملات ورودی و دلایل شکست در گزارشات #

 

دلایل شکست معاملات ورودی در بخش “تحلیل معاملات”، بر مبنای تاریخ ثبت معامله در بازه زمانی انتخابی به شما گزارش میدهد.

دلایل شکست در بخش “تحلیل فروش”، بر مبنای  تاریخ ناموفق شدن معامله به شما گزارش میدهد.

 

Powered by BetterDocs