غیر فعال کردن محصول

اگر نمی خواهید بعضی از محصولاتتان رو در قسمت افزودن محصول جستجو کنید یا فعلا از محصول خاصی در فرایند فروش خود استفاده ای نمی کنید، می توانید محصول مورد نظر خود را از قسمت تنظیمات نرم افزار بخش محصولات و خدمات غیر فعال  کنید. این کار باعث می شود که هنگام جستجو محصولات در پرونده معامله, آن محصول در لیست جستجو نمایش داده نشود و قابل انتخاب نباشد.

در قسمت تنظیمات بخش محصولات و خدمات با انتخاب آیتم فعال/غیرفعال هر محصول، می توانید محصول مورد نظر خود را فعال یا غیر فعال کنید.

 

Powered by BetterDocs