فایل نمونه برای ایمپورت

فهرست مطالب

برای شروع استفاده از نرم افزار با ایمپورت اطلاعات بهتر است ابتدا یک فایل اکسل نمونه داشته باشید.

فایل های اکسل پیوست شده در این مقاله برای دو گروه از اطلاعات آماده شده است:

 

  • ایمپورت اطلاعات مربوط به معاملات 
  • ایمپورت اطلاعات مربوط به اشخاص و شرکت ها ( مشتریان )

 

در هر فایل ستون هایی که اطلاعات آنها در پرونده  مربوط به شخص ، شرکت یا معامله ثبت می شود با رنگ های مختلف از هم متمایز شده اند. شما میتوانید دیتای خود را بر اساس فایل نمونه تکمیل یا مرتب نمایید و بعد ایمپورت کنید.

 

توجه داشته باشید که هر بخش با رنگ مشخص از  هم متمایز شده است و ستون هایی که متن آن ها قرمز رنگ است، ستون اجباری هستند و باید حتما داخل آن ستون اطلاعات وجود داشته باشد.

 

فایل های نمونه #

 

نمونه فایل اکسل برای ایمپورت شخص و شرکت

نمونه فایل اکسل برای ایمپورت معامله

 

Powered by BetterDocs