لیست فعالیت ها و کارهایی که باید انجام شود در نسخه موبایل دیدار

فعالیت ها نقش بسیار مهمی در پیگیری به موقع مشتریان ما دارند و بررسی آن ها به صورت روزانه بسیار مهم است.

شما میتوانید در نسخه موبایل دیدار لیست کاملی از فعالیت ها و زمان انجام آن ها را به ترتیب مشاهده کنید.

تقویم #

در این صفحه فعالیت هایی که باید در هفته جاری انجام دهید را مشاهده خواهید کرد و از پایین صفحه با انتخاب گزینه + میتوانید فعالیت جدیدی را برای انجام در طول هفته برنامه ریزی کنید.

 

با انتخاب هر فعالیت نیز می توانید، پرونده ای که روی آن فعالیت برنامه ریزی کردید را ببینید و یا نتیجه فعالیتی که انجام داده اید را ثبت کنید.

لیست فعالیت ها #

در این صفحه تمام کارهای برنامه ریزی شده خود را مشاهده خواهید کرد و میتوانید فعالیت جدیدی به لیست خود اضافه کنید و با انتخاب هر فعالیت پرونده مربوط به آن را مشاهده کرده و نتیجه فعالیت خود را ثبت کنید/ با این تفاوت که در این صفحه میتوانید لیست فعالیت ها و بازه زمانی خود را فیلتر کنید.

 

با انتخاب گزینه فیلتر بالا سمت چپ صفحه میتوانید فعالیت های خود را بر اساس دسته بندی زیر فیلتر کنید.

1-بر اساس فقط یک نوع فعالیت خاص یا همه فعالتی ها لیست خود را فیلتر کنید.

2-بر اساس اینکه فعالیت های خودتان را نشان دهد یا فقط فعالیت هایی که به دیگران ارجاع دادید.

3-فعالیت های خود را بر اساس بازه زمانی که برنامه ریزی شدند فیلتر کنید.

4-فعالیت های خود را بر اساس وضعیت آن ها برنامه ریزی شده یا انجام شده فیلتر کنید.

5-لیست فعالیت های یک کاربر خاص را بررسی و مشاهده کنید.

 

Powered by BetterDocs