می خواهم تعداد کاربران اکانت خود را افزایش دهم

افزایش تعداد کاربران اکانت دیدار در دو حالت تعریف می شود. زمانی که اکانت هنوز اعتبار دارد و نیاز دارید تا انتهای دوره اعتبار خود، یک یا چند کاربر اضافه کنید و یا افزایش تعداد کاربر به همراه تمدید اکانت که در این حالت علاوه بر افزایش تعداد کاربر، دوره اکانت را نیز تمدید می کنید.

افزایش تعداد کاربر بدون تمدید #

در صورتی که هنوز اعتبار اکانت شما به پایان نرسیده اما نیاز دارید که تعداد کاربر اکانت خود را افزایش دهید، از صفحه ارتقا و تمدید حالت، افزایش تعداد کاربر بدون تمدید را انتخاب فرمایید.

در این حالت شما می توانید تعداد کاربر مورد نظر خود را انتخاب کنید و مبلغ مابه التفاوت تا پایان زمان اعتبار به صورت اتوماتیک محاسبه می شود و می توانید به صورت آنلاین پرداخت نمایید. بعد از پرداخت می توانید از صفحه کاربران و امنیت کاربران جدید خود را به دیدار دعوت نمایید.

تمدید اکانت به همراه افزایش کاربر #

در صورتیکه اعتبار اکانت شما به پایان رسیده و می خواهید به همراه افزایش اعتبار اکانت، تعداد کاربر اکانت خود را نیز افزایش دهید، پس از انتخاب حالت تمدید،ابتدا تعداد کاربر و مدت زمان تمدید خود را مشخص کنید و سپس بر اساس نوع پکیج انتخابی اکانت خود می توانید تمدید خود را انجام دهید.

 

Powered by BetterDocs