هدف گذاری یا Target در دیدار

ویژگی هدف گذاری یا تارگت دیدار به شما کمک میکند تا برای معاملات و فعالیت های خود در پروسه فروش هدف مشخصی تعریف کنید.

برای انجام این کار از منو وارد قسمت تحلیل و سپس هدف گذاری شوید.

در این قسمت لیست تمام هدف گذاری های فعال شما و اینکه در چه مرحله ای تا رسیدن به هدف هستند مشخص است.

 

اگر بازه زمانی هدف گذاری های شما گذشته باشد در قسمت غیر فعال ها می توانید آنها رو ببینید.

با انتخاب گزینه افزودن هدف گذاری می توانید مشخص کنید که هدف گذاری روی معاملات شما باشد یا روی فعالیت های شما

با انتخاب هدف گذاری روی معامله، می توانید بر اساس تمام معاملات ثبتی خوودتان و یا معاملاتی که وارد یک مرحله خاصی از کاریز می  شوند و حتی تعداد معاملات موفقتان هدف گذاری داشته باشید. 

به طور مثال میخواهیم به صورت ماهانه حداقل 20 معامله موفق داشته باشیم، پس هدف گذاری را روی معاملات موفق می گذاریم و مرحله بعد را انتخاب میکنیم.

در این قسمت می توانید این هدف را برای همه کاربران یا برای یک کاربر یا تیم مشخصی تعریف کنید

و اگر میخواهید هدف شما روی همه کاریز ها یا فقط کاریز دلخواه اعمال بشه آن را  انتخاب کنید و سپس دوره زمانی اعمال هدف گذاری را مشخص کنید مثلا ماهانه 20 معامله موفق..

سپس بازه زمانی هدف را .مشخص کنید.

دقت کنید که اگر تاریخ پایانی رو انتخاب نکنید بازه زمانی بی نهایت فرض میشود.

حالا می توانید هدف گذاری را بر مبنای تعداد یا مبلغ کل معامله موفق مشخص کنید (مثلا تعداد 20 معامله موفق.)

و یک عنوان مشخص برای هدف گذاری خود تعریف کنید مثلا معاملات موفق ماهانه. بعد از اعمال تغییرات اطلاعات را ذخیره کنید.

با کلیک بر روی هر هدف گذاری جزئیات آن مشخص می شود و میتوانید با انتخاب سه نقطه هدف گذاری خود را ویرایش کرده و یا نسخه مشابهی از این هدف گذاری را مجددا ایجاد کنید.

در این بخش تمام اطلاعات و بازه زمانی هدف و اینکه چقدر تا نزدیک شدن به هدف فاصله دارید مشخص است و میتوانید جزئیات رسیدن به هدف را به صورت مقایسه ای در بازه زمانی دلخواه خود ببینید.

شما همچنین می توانید برای  فعالیت های انجام شده خود نیز هدف مشخصی را  تعریف کنید و این هدف می تواند بر اساس نوع فعالیت انجام شده، بازه زمانی و تعداد آن ها مشخص شود.

 

Powered by BetterDocs