ویژگی به تعویق انداختن فعالیت ها

فرض کنید که فعالیتی مانند “جلسه” را با مشتری خود در ساعت 2 بعدازظهر امروز برنامه ریزی کرده اید اما مشتری شما خبر میدهد که مشکلی برایش پیش آمده و اگر امکان دارد جلسه را با 1 ساعت تاخیر  آغاز کنیم، در این شرایط می توانید با انتخاب گزینه “به تعویق انداختن”، زمان انجام جلسه را 1 ساعت به تاخیر بیاندازید تا زمان بندی کارهای شما درست پیش برود.

دقت کنید که این ویژگی  به شما در مدیریت زمان بندی تماس ها کمک بسیار میکند. مثلا اگر قرار است با مشتری خود تماس بگیرید ولی هنگام تماس مشتری پاسخ نمیدهد، میتوانید فعالیت تماس خود را در زمان دیگری (طبق قوانین شرکت خود) به تاخیر بیاندازید.

 

Powered by BetterDocs