ویژگی راکد شدن و فاسد شدن معاملات

ویژگی راکد شدن معاملات #

راکد شدن معامله به معنای عدم به روز رسانی یک پرونده معامله در بازه زمانی مشخص است.

شما میتوانید هنگام تعریف مراحل کاریز خود در دیدار، به هر مرحله از کاریز ، زمان راکت شدن بدهید.

مثلا اگر در مرحله تماس اولیه، پس از 1 روز، روی معاملات  این مرحله، فعالیتی انجام نشد، معامله به حالت راکد در بیاید و با تغییر به رنگ طوسی به شما نشان می دهد که 1 روز است که فعالیتی روی این معامله انجام نداده اید. به محض اینکه تغییری روی پرونده معامله انجام دهید، از حالت راکد بودن خارج می شود.

توجه داشته باشید که برای  معاملات هر مرحله از کاریز می توایند زمان راکد شدن مشخصی تعریف کنید.

این ویژگی را فقط کاربر مدیر و از قسمت ویرایش کاریز  معامله برای هر مرحله می تواند فعال کند. 

ویژگی فاسد شدن معاملات #

فاسد شدن معامله یعنی معامله بیش از حد تعیین شده در مسیر فروش شما باقی مانده است و باید زودتر تعیین تکلیف (موفق یا ناموفق) شود.

شما  می توانید برای کل فرایند فروش خود (کاریز معامله) زمان تقریبی فاسد شدن معاملات کاریز در نظر بگیرید.

مثلا اگر بخواهید برای “کاریز فروش محصولات” خود، یک بازه زمانی 20 روزه در نظر بگیرید ، که اگر معامله ای بعد از 20 روز از زمان ثبتش هنوز روی کاریز باقی مانده است، رنگش تغییر کند و معامله فاسد شود تا هر چه زودتر  این معامله را تعیین تکلیف کنید.

این ویژگی  را فقط مدیر و برای هر کاریز  می تواند فعال کند.

مشاهده ویدیو آموزشی بخش راکد شدن و فاسد شدن معاملات

Powered by BetterDocs