ویژگی معامله “راکد شده”

فهرست مطالب

اگر بخواهید برای معاملات خود در هر مرحله محدودیت زمانی تعریف کنید می توانید از گزینه راکد شدن معامله برای هر مرحله از کاریز خود استفاده کنید.

 بعد از اینکه محدودیت زمانی برای هر مرحله مشخص کنید، اگر معامله ای بیش از زمان تعیین شده در آن مرحله باقی بماند، رنگ معامله به رنگ قرمز تغییر خواهد کرد.

کاربرد آن این است که متوجه شویم یک معامله ای بیش از حد تعیین شده در یک مرحله باقی مانده است و با تغییر رنگ آن بتوانیم مشکل آن پرونده را بررسی کنیم 

نحوه فعال سازی #

از بالای صفحه معاملات سمت راست روی گزینه تنظیمات کاریز کلیک کنید. (تصویر زیر)

در صفحه ای که باز می شود پایین هر مرحله می توانید گزینه راکد شدن معامله  را فعال کنید و مدت زمانی که معامله بعد از آن راکد شود را مشخص کنید.

 

اگر بعد از 3 روز معامله در این مرحله باقی بماند به صورت تصویر  زیر رنگ معامله قرمز می شود.

 

Powered by BetterDocs