چرا مهم است روی کارت های جاری فعالیت داشته باشیم؟

کارت ها بخش مهمی برای پیگیری کارهای خدمات پس از فروش و یا حتی کارهای داخلی مجموعه شما هستند.

برای اینکه بتوانید پیگیری این امور را در کاریز کارت ها پیش ببرید نیاز است که بعد از تعریف کارت، با تعریف فعالیت های دلخواه (مثل: تماس،تولید محصول، زمان تحویل و …) زمان انجام کار خود را مشخص کنید.

در  غیر این صورت کارت های جاری شما بلاتکلیف روی کاریز رها می شوند و علامت هشدار که نشان دهنده این است که فعالیتی روی کارت برای انجام ندارید نمایش داده خواهد شد.

پس حتما پس از تعریف کارت، اگر روی کاریز هستید روی گزینه علامت اخطار کلیک کرده و کاری که باید روی پروژه خود انجام دهید را برنامه ریزی کنید.

و یا اگر داخل پرونده کارت هستید روی گزینه افزودن فعالیت جدید کلیک کنید و کار خود را برنامه ریزی کنید.

مانند کاریز معاملات، پس از  برنامه ریزی فعالیت روی کارت ها، به جای علامت اخطار، آیکن های رنگی زیر هر پرونده کارت نمایان می شود که نشان دهنده زمان انجام فعالیت آن کارت است.

  • کارت هایی  که برای آنها فعالیتی تعریف نشده است (آیکون زرد خطر )
  • کارت هایی که فعالیتی که روی آن تعریف شده تاریخ گذشته است ( آیکون قرمز )
  • کارت هایی که فعالیت آنها برای امروز است ( آیکون سبز رنگ )
  • کارت هایی که فعالیت آنها برای آینده برنامه ریزی شده است ( آیکون طوسی رنگ )

پس از برنامه ریزی فعالیت روی هر پرونده کارت، حالا باید کارت هایی که فعالیت آن ها برای امروز است را انجام دهید برای انجام این کار روی آیکن فعالیت کلیک کنید و تیک (این فعالیت انجام شد) را بزنید و نتیجه کار خود را ثبت کنید .

توجه داشته باشید که ثبت نتیجه فعالیت ها برای فراموش نشدن کار انجام شده با مشتری و آماده بودن برای ادامه مذاکرات با مشتری در آینه بسیار مهم است. نتایج فعالیت های خود را به صورت کوتاه و با کلمات کلیدی بنویسید.

و یا اگر داخل پرونده کارت هستید، مانند (تصویر زیر) فعالیت برنامه ریزی شده را انتخاب کرده و نتیجه فعالیت خود را ثبت کنید. (انتخاب دایره تو خالی)

یا انتخاب گزینه تیک سمت راست پرونده

پس از ثبت نتیجه فعالیت، تمام سوابق کارهای انجام شده و برنامه ریزی شده (هنوز انجام نشده) در سمت چپ پرونده، قابل مشاهده خواهد بود.

توجه کنید که کار ثبت نتیجه فعالیت و برنامه ریزی فعالیت بعدی را، تا زمان جاری بودن پرونده کارت (هنوز کارت بسته نشده) ادامه دهید تا پرونده های جاری خود را دقیق و با نظم بیشتری پیگیری کنید.

 

Powered by BetterDocs