چرا نمیتوانم معاملات “سایر همکارانم”را روی کاریز ببینم؟

توجه : این دسترسی در صورت تایید مدیران فعال است.

اگر شما میخواهید معاملات سایر همکاران خود را در اکانت دیدارتان ببینید کافی است در صفحه کاریز خود در سمت چپ و بالای صفحه برروی فیلتر کاریز و مسئول کلیک کرده و همکار مورد نظر را  انتخاب کنید و معاملات در کاریز همکار را ببینید. 

حال ممکن است با انجام مرحله بالا باز هم معاملات سایر همکاران خود را نبینید که در این حالت این تصمیم از جانب مدیران بوده , که فقط معاملاتی که خودتان مسئول هستید را مشاهده کنید و در صورت نیاز و تغییر در قسمت  مجوز مشاهده این دسترسی از سمت مدیران سیستم به شما داده خواهد شد.

Powered by BetterDocs