چطور از ایجاد داده به صورت تکراری جلوگیری کنیم؟

ایمپورت و ادغام #

همیشه امکان دارد که بین افراد طرف قرارداد شما دو یا چند شخص با اسم یکسان وجود داشته باشد (مثلا علی محمدی). به همین دلیل هر زمان که شما دستور ایمپورت داده را صادر می کنید، شما می توانید انتخاب کنید در صورتیکه دیدار تشخیص داد اطلاعات تکراری است، آن ها را با هم ادغام کند. 

برای اینکه ایمپورت داده های شما با موفقیت همراه باشد، لازم است بدانید که دیدار بر اساس چه فاکتور هایی آیتم های تکراری را شناسایی می کند.

معامله #

ماهیت فروش به این صورت است که امکان دارد شما چندین معامله با یک عنوان مشترک داشته باشید (برای مثال فروش دوره دیجیتال مارکتینگ) اما این به آن معنی نیست که همه این معاملات تکراری هستند.. بنابراین برای ایمپورت معامله با عنوان یکسان، این معامله ها و معاملات قبلی شما با هم ادغام نمی شوند و تمام معامله ها در دیدار ایجاد می شوند.

شخص #

اگر نام خانوادگی تکراری شناسایی شود، دیدار برای اینکه تشخیص دهد که آیا نیاز به ادغام است یا نه موارد زیر را بررسی می کند:

  • شماره همراه مرتبط با مشتری
  • کد مشتری
  • کد دیدار مشتری
  • ایمیل مشتری

اگر دیدار تشخیص دهد هر کدام از موارد بالا در دیتابیس دیدار با فایل ایمپورت شده مشابه است، این پرونده ها را با هم ادغام می کند و علاوه بر آن در صورت وجود داده های جدید، آن ها را نیز وارد می کند.

توجه کنید که کد دیدار مشتری توسط دیدار به صورت اتوماتیک ساخته می شود. بنابراین در صورتیکه از اطلاعات دیدار خود خروجی گرفتید و قصد ایمپورت مجدد دارید، در صورتیکه کد دیدار مشتری وجود داشته باشد، اطلاعات موجود در پرونده مشتری شما به روزرسانی خواهد شد.

شرکت #

در صورتیکه برای ایمپورت داده، دیدار نام شرکت تکراری ای را شناسایی کند، برای تشخیص تکراری بودن به موارد زیر رجوع می کند:

  • کد شرکت
  • کد دیدار شرکت
  • شماره ثابت شرکت

شما می توانید شرکت هایی با نام یکسان داشته باشید تا زمانی که کد شرکت آن ها متفاوت باشد تکراری شناخته نمی شوند و با یکدیگر ادغام نمی شوند.

توجه کنید که کد دیدار شرکت توسط دیدار به صورت اتوماتیک ساخته می شود. بنابراین در صورتیکه از اطلاعات دیدار خود خروجی گرفتید و قصد ایمپورت مجدد دارید، در صورتیکه کد دیدار شرکت وجود داشته باشد، اطلاعات موجود در پرونده مشتری شما به روزرسانی خواهد شد.

ایمپورت بدون ادغام کردن #

ممکن است شما تمایل داشته باشید که هر کدام از کاربران به نسخه پرونده مشتری مربوط به خودشان دسترسی داشته باشند. بنابراین زمانی که فایل خود را ایمپورت می کنید، می توانید گزینه به صورت تکراری ثبت کن را انتخاب کنید.

توجه داشته باشید که با انتخاب این حالت اطلاعات ذخیره شده در دیدار شما به صورت تکراری ذخیره شده و دچار پیچیدگی استفاده خواهید شد.

ادغام پرونده  #

ممکن است شما درگیر خطای انسانی شوید و برای یک شخص و شرکت که پیش از این روی دیدار پرونده داشته است، مجدد پرونده ایجاد کنید. در این حالت می توانید پرونده ها را با هم ادغام کنید.

به این منظور به صفحه اشخاص و شرکت ها مراجعه کرده و با انتخاب موارد مد نظر (حداکثر تا 10 مورد) دستور ادغام را صادر کنید. 

  1. درصورت نیاز  از باکس جستجو شماره و یا اسم مورد نظر را جستجو کنید.
  2. با بردن موس روی آیتم مورد نظر از سمت راست کادر، موارد مورد نظر را انتخاب کنید.
  3. با باز شدن منو ویرایش گروهی ، دستور ادغام را صادر کنید.

 

توجه کنید که برای صدور دستور ادغام، زمانی که از شما پرسیده می شود که ” لطفا شخص اصلی را انتخاب کنید” باید پرونده اصلی را انتخاب کنید. با صدور این دستور سایر موارد حذف خواهد شد. 

لازم به ذکر است که با ادغام دو یا چند پرونده، فعالیت ها و اشخاص در پرونده جدید دردسترس خواهند بود.

جلوگیری از ثبت پرونده تکراری #

دیدار به شما این امکان را می دهد که از ایجاد پرونده شخص به صورت تکراری جلوگیری کنید. به این منظور به تنظیمات> اشخاص و شرکت ها> تب تنظیمات مراجعه کنید.

اگر تیک مربوط به “اجازه ثبت تماس تکراری داده شود” را فعال کنید ، امکان ایجاد پرونده تکراری شخص وجود خواهد داشت. (برای مثال دو پرونده با نام علی محمدی و شماره همراه 0912-000-22-66 )

 

Powered by BetterDocs