چطور یک کاربر را غیر فعال کنم؟

توجه : این دسترسی برای مدیران سیستم فعال است. 

وقتی یکی از کاربران شما وارد تیم دیگری میشود یا با شما قطع همکاری میکند ممکن است شما بخواهید این شخص را از دیدار خارج و یا کاربر دیگری را اضافه کنید .

برای حفظ امنیت , بهترین راه غیر فعال کردن کاربر قبلی و انتقال اشخاص و معاملات آن کاربر به شخص دیگر یا شخص جدید است.

برای هر دو حالت (غیر فعال کردن /انتقال اطلاعات به کاربر دیگر) از منو سمت راست اکانت دیدار خود وارد قسمت تنظیمات > کاربران و امنیت  شوید.

انتقال اطلاعات از یک کاربر به سایر کاربران #

از لیست کاربران نمایش داده شده با موس خود برروی اسم کاربر مورد نظر نگه داشته و بر روی علامت فلش نمایش داده شده کلیک کنید حال یک صفحه جدید باز میشود که با کلیک بر روی مسئول و انتخاب مسئول جدید و تایید انتقال اطلاعات این اطلاعات منتقل میشود.  

 

غیر فعال کردن کاربر  #

بعد از انتقال اطلاعات مجدد موس خود را بر روی اسم کاربر مورد نظر نگه داشته و بر روی علامت چشم سبز نمایش داده شده کلیک کنید. و اجرای دستور مورد نظر را تایید کنید.

 

Powered by BetterDocs