چگونه دسترسی یک کاربر را به مدیر تغییر دهم؟

 انجام این عملیات فقط برای افرادی که دسترسی مدیر دارند امکان پذیر می باشد.

 ا گر یکی از همکاران خود را به عنوان کاربر عادی تعریف کردید و حالا قصد دارید دسترسی او را ارتقا داده و به عنوان مدیر سیستم تغییر دهید کافی است طبق مسیر زیر اقدام نمایید:

ابتدا به قسمت تنظیمات رفته و در بخش کاربران و امنیت گزینه دسترسی عملیاتی را انتخاب نمایید.

سپس در قسمت کاربران عادی ، نقش کاربر مورد نظر را تغییر دهید. کاربر به قسمت مدیر منتقل خواهد شد و نقش او تغییر میکند.

با انجام این کار تمام دسترسی ها را برای شخص مورد نظر  فعال میکنید و هیچ محدودیتی نخواهد داشت.

 

Powered by BetterDocs